Kontakt

Agentura ZK
agzk@agenturazk.cz
tel: 602 658 841

Tlumočení

Specializujeme se na konsekutivní tlumočení.

 

Zajišťujeme tlumočení doprovodné, tlumočení při obchodních jednáních, přednáškách a školeních i soudní tlumočení při úředních aktech s ověřením soudního tlumočníka (notářské zápisy, valné hromady, jednání v advokátních kancelářích apod., včetně svateb, či zkoušek v autoškole).

 

Tlumočení je lépe objednávat s větším časovým předstihem. Pro konkrétní dotazy jsme Vám k dispozici na telefonním čísle 602 658 841.

space

Co je konsekutivní tlumočení?

Konsekutivní tlumočení (následné tlumočení) je tlumočení ústního projevu v odmlkách řečníka. Při tlumočení pracuje tlumočník v blízkosti mluvčího, případně před publikem, ke kterému tlumočí.

 

Co je simultánní tlumočení?

Simultánní tlumočení (konferenční, kabinové) je tlumočení současně s projevem řečníka. Využívá se zejména na větších konferencích a sympoziích. Mezi simultánní tlumočení patří i tzv. šušotáž, (tlumočení šeptem), kdy se tlumočí bez jakýchkoli technických pomůcek šeptem do ucha klienta nebo používá tlumočník i šeptákové soupravy (mikrofon a bezdrátové přijímače).

 

Co je doprovodné (informativní) tlumočení?

Tlumočník doprovází klienta při setkáních, při obchodních jednáních, na úřadech atd. a pomáhá mu s orientací v jiném jazykovém prostředí. Doprovodný tlumočník nemusí mít historické ani vlastivědné znalosti. Poskytuje profesionálně tlumočnické služby, nikoli služby průvodcovské.

 

Ceník