Kontakt

Agentura ZK
agzk@agenturazk.cz
tel: 602 658 841

Překlady

Překládáme z / do více než 60 jazyků, včetně veškerých odborných témat i s ověřením.

 

Podle tématiky a odbornosti textu pečlivě vybíráme co nejoptimálnějšího překladatele.

 

Specializujeme se na překlady právních a ekonomických dokumentů a na překlady veškerých úředních dokladů s ověřením soudního tlumočníka. Někteří naši překladatelé dávají přednost odborným textům z nejrůznějších oborů.

 

Lhůta vyhotovení překladů krátkých dokumentů je obvykle do 5 pracovních dnů, u méně obvyklých jazyků po dohodě. Termín vyhotovení překladů je závislý na rozsahu výchozího textu.

 

Téměř ve všech jazycích zajišťujeme oficiální překlady s ověřením soudního tlumočníka a podle vytíženosti i překlady v expresních lhůtách.

space

Co je soudně ověřený překlad?

Soudně ověřený překlad (překlad s ověřením) zajišťuje soudní překladatel, zapsaný v seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR, v souladu se zákonem č. 354/2019 Sb. Soudně ověřený překlad obsahuje výchozí text, text překladu a doložku soudního tlumočníka opatřenou jeho oficiálním kulatým razítkem. Ověřené překlady jsou nejčastěji vyžadovány státními institucemi, které na jejich základě mohou pracovat s cizojazyčnými dokumenty.

 

Co potřebuji k vyhotovení ověřeného překladu?

Jelikož výchozí dokument bude pevně spojen s vyhotoveným překladem, je obvyklé předložit k překladu originál nebo notářky ověřenou kopii výchozího textu. Rádi Vám předem poradíme, co budete potřebovat k vyhotovení Vaší zakázky.

space

Jak se počítá rozsah překladu?

Rozsah se odvíjí od počtu normostran vyhotoveného překladu. Jedna normostrana je 1800 úhozů (30 řádků po 60 znacích). Rozsah neověřeného překladu se zaokrouhluje na půl strany, rozsah ověřeného překladu na celou stranu.


 

Jazyky, které překládáme

dotalbánský
dotanglický
dotarabský
dotazerbajdžánský
dotběloruský
dotbosenský
dotbulharský
dotčernohorský
dotčeský
dotčínský
dotdánský
dotestonský
dotfinský
dotfrancouzský
dotgruzínský
dothebrejský
dotholandský
dotchorvatský
dotindonéský
dotislandský
dotitalský
dotjaponský
dotkatalánský
dotkorejský
dotlatinský
dotlitevský
dotlotyšský
dotmaďarský
dotmakedonský
dotmoldavský
dotmongolský
dotněmecký
dotnizozemský
dotnorský
dotpolský
dotportugalský
dotřecký
dotslovenský
dotslovinský
dotsrbský
dotšpanělský
dotšvédský
dotthajský
dotturecký
dotukrajinský
dotvietnamský
dotvlámský

Ceník