Kontakt

Agentura ZK
agzk@agenturazk.cz
tel: 602 658 841

Ceník

PŘEKLADY                                              www.agenturazk.cz

JAZYK

Běžné

Odborné Expresní Ověřené Expresní ověřené
angličtina
francouzština
italština          
němčina
ruština
slovenština          
ukrajinština

z jazyka 350 Kč

do jazyka 400 Kč

400 Kč 450 Kč 450 Kč 550 Kč

bosenština          
černohorština
chorvatština

katalánština         
maďarština                    
nizozemština
polština
slovinština
srbština

španělština
vlámština

450 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 600 Kč

albánština

bulharština

latina
litevština
lotyština
moldavština          
makedonština

rumumština

450 Kč na vyžádání 550 Kč na vyžádání
estonština
portugalština
řečtina
550 Kč na vyžádání 600 Kč na vyžádání
arabština
dánština
finština
norština
švédština
600 Kč na vyžádání 650 Kč na vyžádání

korejština

vietnamština

650 Kč na vyžádání 650 Kč na vyžádání

hebrejština

čínština

perština
turečtina

700 Kč na vyžádání 850 Kč na vyžádání
japonština 900 Kč na vyžádání 1050 Kč na vyžádání

 

OSTATNÍ JAZYKY na vyžádání
Přímé překlady z cizího do jiného cizího jazyka. +50%

Uvedené ceny platí vždy za 1 normostranu.

Normostrana = 1800 úhozů přeloženého textu.

 

TLUMOČENÍ                                          www.agenturazk.cz

ověřené krátkodobé konsekutivní simultánní
JAZYK svateb.obřad, matrika do 4 hodin do 8 hodin do 4 hodin do 8 hodin
notář.zápis, autoškola
angličtina

od 3000

do 4000

od 3000

do 4500

od 5000

do 7000

od 5000

do 6000

od 7000

do 9000

francouzština
italština
němčina
ruština
slovenština
španělština
ukrajinština

 

OSTATNÍ JAZYKY na vyžádání
tlumočení z cizího jazyka do jiného cizího jazyka na vyžádání

 

VÝUKA JAZYKŮ - JAZYKOVÉ KURZY      www.agenturazk.cz

JAZYK 45 min. vyuč. hod. 60 min. vyuč. hod.
angličtina
francouzština
italština
němčina
ruština
španělština
individuální výuka českým lektorem 300 Kč/os. 400 Kč/os.
individuální výuka rodilým mluvčím 350 Kč/os. 470 Kč/os.
zvýhodněná výuka 2 osob 175 Kč/os. 235 Kč/os.
skupina 2 - 5 osob 450 Kč/skup. 600 Kč/skup.

 

OSTATNÍ JAZYKY na vyžádání

Minimální rozsah u 45 minutových vyučovacích hodin je dvě vyučovací hodiny za sebou.

Pro zvýhodněnou výuku 2 osob platí speciální pravidla, rádi Vás budeme informovat.

 

 

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY                       www.agenturazk.cz

Jazyk do 4 hodin do 8 hodin další započ. hodina
čeština
angličtina
francouzština
italština
němčina
ruština
slovenština
španělština
ukrajinština
skupiny do 10 osob 2000 Kč 3800 Kč 500 Kč
skupiny do 40 osob 2500 Kč 4800 Kč 650 Kč

 

OSTATNÍ JAZYKY na vyžádání

Ceny platí pro celou skupinu.

Náročnější programy a méně běžné jazyky je třeba objednávat s větším časovým předstihem.

 

Jsme plátci DPH.